2023-01-24 Ankieta LGD Trakt Piastów - badanie poziomu satysfakcji mieszkańców

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” w Łubowie zwraca się z prośbą o udział w BADANIU ANKIETOWYM – POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW.POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW.

Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Gmina Kłecko: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e4adcce5&&b=fa1919934a&&c=ebb41c23

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji