Urząd Miejski Gminy Kłecko

ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Telefon 61 427 01 25 

Fax 61 427 02 21

E-mail: sekretariat@klecko.pl, klecko@klecko.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku 7.00 - 15.00

Urząd Miejski Gminy Kłecko 

Biuro

Piętro

 Imię i Nazwisko   

Stanowisko - zadania

  E-mail

  Telefon

 5

I

mgr Adam Serwatka 

Burmistrz

 burmistrz@klecko.pl

 

205

 

Referat organizacyjno-gospodarczy i kadr

 12

I

mgr Eugeniusz Kołodziejczak

Sekretarz Gminy  i p.o. Kierownika Referatu

 sekretarz@klecko.pl

212

 11

I

Monika Antkowiak

 Referent - kadry, lokalowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, działalność gospodarcza (CEIDG)

kadry@klecko.pl 

 211

 1

II

mgr Ryszarda Wolny

Inspektor (3/4) - sprawy Rady, sołectw i osiedla

 rada@klecko.pl

 301

 4

 I

Sandra Domagała

Pomoc administracyjna - sekretariat

sekretariat@klecko.pl 

 204

Referat Planowania Przestrzennego, Zamówień Publicznych, Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (1)

 3

I

dr Joanna Cieślińska

Zastępca Burmistrza i p.o. Kierownika  Referatów (1 i 2)

 joannacieslinska@klecko.pl

 203

 13

I

mgr Barbara Redzik 

Inspektor - zamówienia publiczne, przetargi, fundusze zewnętrzne

 przetargi@klecko.pl 

 213

 14

I

mgr Krzysztof Jęch

Inspektor - inwestycje, zarządzanie drogami, oświetlenie uliczne

 drogi@klecko.pl

 214

 4

II

mgr Patrycja Jankowska

Inspektor - gospodarka nieruchomościami

 grunty@klecko.pl

 304

4

II

mgr inż.  Weronika Jung Konwińska

Inspektor - zagospodarowanie przestrzenne

 inwestycje@klecko.pl

 304

 4

II

Bernadetta Zakrzewska

Młodszy referent - gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  zakrzewska@klecko.pl

304 

 8

 I

mgr Justyna Frąckowiak

Inspektor - fundusze zewnętrzne

frackowiak@klecko.pl

 208

Referat Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury (2)

 6

I

inż. Dawid Braciszewski

Podinspektor - rolnictwo, gospodarka wodno-ściekowa, bezdomne  zwierzęta

 rolnictwo@klecko.pl

 206

6

I

mgr inż. Magdalena Kuśnierkiewicz

Podinspektor - gospodarka odpadami, decyzje środowiskowe, zadrzewienia

srodowisko@klecko.pl

 206

Referat finansowo - księgowy

 1

I

mgr Irena Czajka

Skarbnik i p.o. Kierownika Referatu

 skarbnik@klecko.pl

 201

 2

I

Elżbieta Rybarczyk

Inspektor - księgowość budżetowa

 ubezpieczenia@klecko.pl

202

 2

I

mgr Joanna Wasielewska

Podinspektor - księgowość budżetowa, płace

ksiegowosc@klecko.pl

202

9

I

mgr Dorota Anglert

Inspektor - księgowość budżetowa, odpady

odpady@klecko.pl

 209

 16

I

Maria Braciszewska

Inspektor - podatki i opłaty

 braciszewska@klecko.pl

 216

 16

I

mgr Monika Łabędzka

Inspektor - księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat

 podatki@klecko.pl

 216

 

 

mgr Anna Tomczak

Pomoc administracyjna

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 8

II

Renata Kaźmierska 

Kierownik USC - akta stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców

 usc@klecko.pl

 307

 8

II

mgr Ryszarda Wolny

Zastępca Kierownika USC   (1/4)

 usc@klecko.pl

307 

Samodzielne Stanowiska

 10

I

Ryszard Wójcik

 Inspektor - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe i p. poż

 osp@klecko.pl

 210

 2

II

mgr Aleksandra Rataj

 Inspektor - oświata, sprawy społeczne, kultura, sport i rekreacja

 oswiata@klecko.pl

 302

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji