DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należy uzyskać, kiedy planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Wykaz takich przedsięwzięć zawarty został w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Opłata skarbowa za wydanie decyzji środowiskowej wynosi 205 zł.

Postępowania prowadzone w gminie Kłecko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji