Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawcy  zatrudniający  młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy  mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów kształcenia.

Na rok 2018 przysługują następujące kwoty dofinansowania:

- w przypadku nauki zawodu 8.081,00 zł przy 36 miesięcznym cyklu kształcenia, proporcjonalnie do okresu kształcenia

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji