PROGRAMY STRATEGICZNE I DOKUMENTY PROGRAMOWE

Ochrona środowiska jest niezwykle obszernym działem. Pomocnym narzędziem w systematycznym oraz uporządkowanym działaniu w zakresie ochrony środowiska są programy strategiczne.

Gmina Kłecko w 2015 r. wykonała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który pozwolił na określeniu działań pozwalających na ochronę powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko został zaktualizowany w 2016 r.

Niezbędnym dokumentem w zakresie ochrony środowiska jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłecko przyjęty w 2016 r. Program ten pozwolił na scharakteryzowanie Gminy Kłecko pod względem walorów środowiskowych oraz na ustalenie działań, które powinny być realizowane w celu ochrony i poprawy stanu środowiska na terenie gminy.

Program ochrony środowiska dla Gminy Kłecko

http://bip.klecko.pl/zasoby/files/magda/program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_klecko_na_lata_2016-2020_z_perspektywa_do_roku_2024.pdf

Plan gospodarki niskoemisyjnej

http://bip.klecko.pl/zasoby/files/magda/klecko_aktualizacja_pgn.pdf

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji