2019-03-12 Dotacje na wsparcie seniorów przyznane!

6 marca 2019 roku Burmistrz Adam Serwatka odebrał w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu promesy przyznania dotacji na utworzenie Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pobytu w Kłecku. Wręczyli je wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Już jesienią tego roku w gminie Kłecko mogą powstać 3 placówki świadczące usługi dla Seniorów: Dzienny Dom Pobytu oraz dwa Kluby Seniora: w Kłecku i Działyniu. Usługi dla seniorów, możliwość zapewnienia im opieki, spędzenia wolnego czasu bezpiecznie, twórczo i aktywnie to jeden z priorytetów polityki społecznej burmistrza Adama Serwatki.  Działalność placówek opiera się na założeniu, że otaczając opieką seniorów wspieramy też członków ich rodzin, którzy często sami, w związku z pracą zawodową, mają trudności w zapewnieniu właściwej opieki osobom starszym. Wysoka aktywność seniorów, ich zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne gminy pokazują, jak bardzo istnienie tego typu placówek jest potrzebne.

Gmina Kłecko planuje utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Kłecku, w którym codzienną (od poniedziałku do piątku), 8-godzinną opiekę znalazłoby 30 seniorów (osób po 60 roku życia). Do ich dyspozycji w DDP byłyby sala spotkań, pomieszczenie do odpoczynku/terapii indywidualnej oraz pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą (wyposażone w sprzęt RTV, kanapy, fotele, komputer z Internetem), jadalnia (seniorom zapewniony byłby jeden ciepły posiłek, kawa, herbata), pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej, pokój pielęgniarki, pomieszczenie kuchenne, łazienki z toaletami, umywalkami i z prysznicem. Podopieczni DDP korzystaliby z porad fachowców, uczestniczyli w zajęciach sportowych (dostosowanych do swojego stanu zdrowia) i artystycznych oraz wyjazdach. Oprócz DDP gmina planuje utworzenie 2 Klubów Seniora: w Kłecku i Działyniu, tak by oferta była bardziej dostępna dla mieszkańców wszystkich miejscowości. Kluby działać będą 3 dni w tygodniu po ok. 4 godziny, a z oferty każdego KS korzystać będzie mogło 20 osób powyżej 60 roku życia. W każdym Klubie seniorzy będą mieli do dyspozycji salę spotkań i jadalnię, w których odbywać się będą warsztaty, spotkania ze specjalistami, zajęcia sportowe, kulinarne i artystyczne, a dla zainteresowanych także wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze i kulturalne.

Na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Kłecku gmina uzyskała dotację w wysokości 271 097,00 zł, a na utworzenie Klubu Seniora 124 712,00 zł. Gmina złożyła także wniosek o dotację na funkcjonowanie placówek – ubiegamy się o blisko 2 mln zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Burmistrz liczy, że jeśli środki udałoby się pozyskać, pierwsi seniorzy będą mogli korzystać z oferty Klubów i Domu już jesienią.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji