WNIOSEK O WPIS DO CEIDG

 

 

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można  złożyć:

  • w dowolnym urzędzie gminy w Polsce

W gminie można pobrać i złożyć papierowy wniosek, a Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

  • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG, wykonując następujące czynności:

-  zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie. Wymagany jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP;

- zalogowanie się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (należy zapamiętać numer wniosku);

- bez logowania się do CEIDG: należy przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (należy zapamiętać numer wniosku);

  • wysyłając pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

 

Wniosek CEIDG-1 wraz z instrukcją wypełniania publikowany na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:  POBIERZ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji