EDUKACJA EKOLOGICZNA

Jednym z ważniejszych zadań w dziale ochrony środowiska jest nie tylko naprawa środowiska, ale także przeciwdziałanie jego dewastacji. Nieodzowne w tym zadaniu jest poszerzanie świadomości społeczeństwa przez edukację ekologiczną.

Rokrocznie Gmina Kłecko angażuje się lub realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz pozyskuje na ten cel fundusze zewnętrzne.

Gmina współdziała przy sprzątaniu świata organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, jest patronem obchodów Dnia Ziemi organizując konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, realizuje nasadzenia drzew miododajnych, organizuje pogadanki z uczniami szkół znajdujących się  na swoim terenie z zakresu ochrony środowiska.

Gmina pozyskuje fundusze zewnętrze pozwalające na rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców. Do tej pory udało się otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie ścieżki dydaktycznej nad Jeziorem Kłeckim przybliżającej faunę i florę otaczającej nas przyrody.

Gmina promuje również takie akcje jak:

- „Chrońmy pszczoły”

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

- „Kampania antysmogowa”:

  1. Uchwała antysmogowa
  2. Poradnik antysmogowy
  3. Wpływ zanieczyszczenia na zdrowie
  4. Komunikat – wejście w życie uchwały antysmogowej
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji