Flaga

Wzór flagi Gminy Kłecko przyjęty został przez Radę Miejską 22 kwietnia 200 3r. i opisany jest w § 6 ust. 2 Statutu Gminy Kłecko: „Barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego z „Herbem Gminy” w jej centrum, o wymiarach właściwych dla flagi państwowej:

- stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8,

- stosunek wysokości herbu do szerokości flagi wynosi 3:5."

Wzór flagi Gminy Kłecko

UWAGA: Flaga jest własnością Gminy Kłecko i podlega ochronie prawnej, a zasady używania herbu i flagi określa Uchwała Rady Miejskiej z 2008 r.

 

Herb

Herbem miejskim od początku XVI w. był orzeł polski, bez korony. Najdawniejsza znana pieczęć pochodzi z początku XVI w. Ma ona w tarczy orła książęcego, a w otoku napis: Sigilum Civitatis Klecen, i jest wyciśnięta na dokumencie z  1576 roku.

Z końcem XVII w., w  1697 roku miasto otrzymało drugą pieczęć o innym wyobrażeniu: róg myśliwski pod mitrą książęcą, który nawiązuje do herbu ks. Radziwiłłów. W wieku XVIII musiano sporządzić nową pieczęć i wrócić do dawnego herbu, orła książęcego w tarczy. Można odnaleźć ją wyciśniętą w akcie z  1793 roku. W drugiej połowie XIX w. miasto powróciło do herbu nawiązującego do herbu Radziwiłłów i używało pieczęci z rogiem myśliwskim i mitrą, aż do ostatnich czasów przed II wojną światową.

Współczesny Herb gminy Kłecko, a zatem i miasta, został przyjęty uchwałą Nr VI/61/90 Rady Miasta i Gminy Kłecko z dnia 15 grudnia 1990 roku w sprawie ustalenia Herbu Gminy Kłecko i potwierdzony w  Uchwale nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kłecko, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003 roku, obowiązującej od dnia 11 czerwca 2003 roku. Herb nawiązuje do tradycji oraz okresu samorządu gminy przed II wojną światową.

Herb Gminy Kłecko

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji