Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

I: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

RPWP.03.02.01-30-0047/15

 

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

RPWP.03.03.01-30-0032/16

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko

RPWP.09.03.03-30-0077/16

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową Sali sportowej

RPWP.04.03.01-30-0038/17

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo

RPWP.03.02.01-30-0046/15

 

Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku

Umowa o powierzenie grantu nr 1060/2020

 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Umowa o powierzenie grantu o numerze 7842438290

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Europejski Fundusz Społeczny:

RPWP.08.01.02-30-0315/16

Nowa szansa

RPWP.08.01.02-30-0329/16

Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy

RPWP.07.02.02-30-0075/18

Rozwój usług społecznych w gminie Kłecko

POWR.02.18.00-00-0041/17

E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

00041-65150-UM1500132/16

Budowa sieci kanalizacji oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach

00584-6935-UM1510930/17

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działyniu wraz z podniesieniem poziomu wyposażenia obiektu na cele rekreacyjne i kulturalne

01596-6935-UM1512717/20

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku

 

II: Projekty współfinansowane z innych źródeł

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020

Porozumienie nr 18/2019

Dzienny Dom SENIOR+

Porozumienie nr 19/2019

Klub SENIOR+

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020

Porozumienie nr II/D/13/2020

Zapewnienie fukcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ w Kłecku

Porozumienie nr II/K/14/2020

Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+ w Kłecku

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 

Umowa nr 18/II/D/2021

Zapewnienie fukcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ w Kłecku

Umowa nr 19/II/K/2021

Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+ w Kłecku

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

Umowa nr PS-XI.946.2.4.2021.10

Zapewnienie fukcjonowania miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - Złobek Gminny w Kłecku

 

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji