2018-09-28 I: Etap I: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125, 110, 90, 63 mm zlokalizowanego w miejscowości Kłecko

Wykonawca prac: ZRUG Sp. z o.o., ul. Gdyńska 45, 61 – 016 Poznań
Termin realizacji robót budowlanych: lipiec - grudzień 2016

Zakres wykonanych robót:

Sieć gazowa średniego ciśnienia:

  • Gazociąg PE 125 – 1558,55 mb
  • Gazociąg PE 110 – 707,50 mb
  • Gazociąg PE 90 – 894,30 mb
  • Gazociąg PE 63 – 7671,75 mb


Łączna długość wykonanej sieci gazowej na terenie miasta Kłecko wyniosła 10 832,10 mb.

Łączna wartość realizacji zadania: 1 645 040,83 (lata 2013-2016)

Gwarancja: 60 miesięcy /do 13 grudnia 2021 roku/

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji