2018-09-28 II: Etap I: Budowa oczyszczalni ścieków w Kłecku

Wykonawca prac: Envirotech Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
Termin realizacji robót budowlanych: kwiecień 2018 – marzec 2020

Zakres wykonywanych robót:

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków ma przerobić 630 m³na dobę. Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków składać się z następujących obiektów:

1. Układ przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania

 • Stanowisko kraty wstępnej
 • Komora odświeżania ścieków
 • Zbiornik retencyjny  ścieków ogólnych
 • Przepompownia wew. ścieków
 • Stacja zlewcza ścieków dowożonych
 • Oczyszczalnia mechaniczna – urządzenia umieszczone w proj. budynku technicznym)

2. Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków – 2 ciągi

 • Komora defosfatacji
 • Komora denitryfikacji
 • Komora nitryfikacji
 • Osadnik wtórny
 • Przepompownia recyrkulacji wewnętrznej
 • Przepompownia recyrkulacyjna

3. Węzeł gospodarki osadowej

 • Komora stabilizacji tlenowej
 • Zagęszczacz grawitacyjny osadu
 • Komora nadawy osadu
 • Stacja odwadniania i higienizacji osadu
 • Wiata technologiczna osadu

4. Obiekty towarzyszące

 • Stacja dmuchaw
 • Stacja dozowania reagentów
 • Zbiornik wody technologicznej
 • Komora pomiarowa
 • Staw stabilizacyjny
 • Przepompownia ścieków oczyszczonych
 • Wylot do odbiornika

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

 • Budynek techniczny
 • Adaptacja budynku socjalno – administracyjnego
 • Drogi wewnętrzne, miejsca postojowe oraz chodniki

Planowana wartość inwestycji: 12 012 612,80 zł (w latach 2015-2020)

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji