2018-09-28 II: Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki wraz z odcinkami doprowadzającymi

Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2019 rok

Zakres planowanych robót:

Dane techniczne inwestycji:
Czechy
1.    Średnica i rodzaj rury dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
•    Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8 – 539,0 m
•    Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8 – 139,5 m
•    Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej – 18 szt.

2.    Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:
•    PE 110x 6,6 mm, PN10, SDR17, PE100 – 346,0 m

Dziećmiarki

1.    Średnica i rodzaj rury dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
•    Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8 – 137,5 m
•    Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8 – 20,5 m
•    Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej – 3 szt.

2.    Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:
•    PE 125x 7,4 mm, PN10, SDR17, PE100 – 322,5 m
•    PE 90x 5,4 mm, PN10, SDR17, PE100 – 3,0 m

3.    Przepompownie ścieków
•    Pcz2 -  Q hmax  – 4,0 dm³/s (lokalizacja dz. nr 11 w Czechach)
•    Pdz1 -  Q hmax  – 7,8 dm³/s (lokalizacja dz. nr 46 w Dziećmiarkach)


Dane techniczne odcinków doprowadzających:
1.    Czechy:
Dane techniczne inwestycji:
 
•    Sieć kanalizacyjna PVC-U 250x7,4mm, kl.S, SN8 - 1149,0m
•    Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8 - 607,5m
•    Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8 - 10,0m
•    Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8 - 264,5m
•    Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 20szt

                   Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:
•    PE 160x 9,5 mm, PN10, SDR17, PE100 - 817,0m
•    PE 125x 7,4 mm, PN10, SDR17, PE100 - 948,0m
•    PE 110x 6,6 mm, PN10, SDR17, PE100 - 287,5m

                    Przepompownie ścieków
•    Pcz1 -  Q max d – 8,2 m³/d (lokalizacja dz. nr 78)
•    Pcz3 -  Q max d – 8,8 m³/d (lokalizacja dz. nr 82/2)
•    Pcz4 -  Q max d – 10,4 m³/d (lokalizacja dz. nr 74/2)

2.    Dziećmiarki:
Dane techniczne inwestycji:

•    Sieć kanalizacyjna PVC-U 250x7,4mm, kl.S, SN8 – 649,5 m
•    Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8 – 764,5 m
•    Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8 – 14,5 m
•    Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8 – 367,0 m
•    Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej – 61 szt.

              Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:
•    PE 110x 6,6 mm, PN10, SDR17, PE100 – 1938,0

               Przepompownie ścieków
•    Pdz2 -  Q max h – 4,4 dm³/h
•    Pdz3 -  Q max h – 4,0 dm³/h

Planowana wartość inwestycji: 9 212 190,05 zł (2016-2019)

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji