2018-09-28 II: Etap III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Charbowo i Ułanowo wraz z odcinkami doprowadzającymi w Polskiej Wsi i Charbowie

Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2020 rok

Zakres planowanych robót:

1. CHARBOWO – etap I (do studni S1.27)

1.1 Średnica i rodzaj rury dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

1.2 Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:

 • PE 110x6,6mm, PN10, SDR17, PE100                                                   - 483,5m

1.3 Przepompownie ścieków                                                                               -     2 szt.

 • PCH 2 -  Q max h – 8,8 dm³/h
 • PCH 3 -  Q max h – 4,2 dm³/h

2. CHARBOWO – etap II

2.1 Średnica i rodzaj rury dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

 • Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8                               - 1767,5m
 • Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8                      -     50,0m
 • Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8                      -   106,5m
 • Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej                                                 -     12 szt.

2.2 Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:

 • PE 110x6,6mm, PN10, SDR17, PE100                                                - 403,5m
 • PE 63x3,8mm, PN10, SDR17, PE100                                                   -   66,5m

2.3 Przepompownie ścieków                                                                                            

 • PCH 1 -  Q max h – 4,06 dm³/h
 • PCH 2 -  Q max h – 2,0 dm³/h

3. UŁANOWO:

3.1 Średnica i rodzaj rury dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

 • Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8                               - 1174,0 m
 • Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8                      -     36,0 m
 • Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8                      -   226,0 m
 • Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej                                                 -      29  szt.

3.2 Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:

 • PE 110x6,6mm, PN10, SDR17, PE100                                                - 599,0 m

3.3 Przepompownie ścieków              

 • PU 1 -  Q max h – 4,1 dm³/h
 • PU 2 -  Q max h – 4,0 dm³/h

4. ODCINKI DOPROWADZAJĄCE: POLSKA WIEŚ I CHARBOWO

4.1 Średnica i rodzaj rury dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

 • Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9mm, kl.S, SN8                               - 2680,0 m
 • Przyłącza kanalizacyjne PVC-U 160x4,7mm, kl.S, SN8                      -   192,5 m

4.2 Średnica i rodzaj rury dla rurociągu tłocznego:

 • PE 110x6,6mm, PN10, SDR17, PE100                                                - 1463,5 m
 • PE TS 125/11,4 SDR                                                                               - 77 m

4.3 Przepompownie ścieków

 • P3 -  Q max h – 4,0 dm³/h
 • P4 - Q max h – 4,0 dm³/h

Planowana wartość inwestycji: 8 926 550,75 (lata 2013-19)

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: środki Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno - ściekowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 10 227 505,21

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji