2018-09-28 III: Etap I: Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo budowlane Produkcyjno - Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 Kłecko
Termin realizacji robót budowlanych: lipiec - październik 2016

Zakres wykonanych robót:

Budynek oświatowy składa się z segmentów:

A - budynek Szkoły Podstawowej, B - budynek administracyjno - socjalny, C - Gimnazjum, D - sala gimnastyczna, E - łącznik.

Wykonano roboty budowlane w zakresie:

  • ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych, podziemnych oraz stropodachów budynków wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, okien i drzwi wraz z innymi robotami towarzyszącymi,
  • roboty budowlano - instalacyjne dotyczące adaptacji pomieszczenia starej kotłowni w budynku administracyjno-socjalnym i adaptacji pomieszczenia węzła ciepła w budynku Gimnazjum

Łączna wartość inwestycji: 2 352 619,43 zł (lata 2013-2016)

Gwarancja: 60 miesięcy /do 6 listopada 2021 roku/

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji