2018-09-28 III: Etap II: Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Wykonawca prac:Przedsiębiorstwo budowlane Produkcyjno - Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 Kłecko
Termin realizacji robót budowlanych: czerwiec 2017 - luty 2018

Zakres wykonanych robót w roku 2017 i 2018 roku:

  • montaż i podłączenie do instalacji wewnętrznej ogniw fotowoltaicznych
  • roboty budowlano – instalacyjne dotyczące adaptacji pomieszczenia starej kotłowni wraz z technologią kotłowni
  • roboty budowlano – instalacyjne dotyczące wymiany instalacji grzewczej w budynkach oświatowych z wykonaniem i montażem osłon grzejników
  • wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne z malowaniem sufitów pomieszczeń
  • podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do nowej kotłowni gazowej

Łączna wartość inwestycji: 2 929 802,28 (lata 2017-2018)

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: środki Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 4 231 242,11 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji