2018-09-28 Inwentaryzacja dróg gminnych wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej

Termin realizacji: lipiec – wrzesień  2016

Zakres wykonanych robót:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej pasów drogowych i inwentaryzacji dróg gminnych wraz z kontrolą okresową (pięcioletnią) stanu technicznego dróg

  • Dokumentacją inwetaryzacyjną oraz kontrolą okresową dróg objęte zostały drogi gminne zaliczone do tej kategorii Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVIII/99/16 z dnia 24.02.2016 r.
  • Wyniki pomiarów i obliczeń przekazane zostały w formie bazy danych współpracujących z oprogramowaniem RoadMan, umożliwiającym graficzne przedstawienie elementów w pasie drogowym w postaci cyfrowych warstw mapy.
  • Przegląd okresowy stanu technicznego dróg został przekazany w wersji elektronicznej na nośniku DVD wraz z zestawieniem pokontrolnym stanu technicznego, mapą interaktywną przedstawiającą stan nawierzchni dróg, oraz w formie wydruku zawierającego protokoły z kontroli okresowej wykonane i podpisane prze osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej.

Łączna wartość: 51 453,36 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji