2018-09-28 Montaż kontenera z wyposażeniem sanitarnym na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sulinie

Termin realizacji: październik - listopad 2016

Zakres wykonanych robót:

  • dostawa i montaż kontenera socjalo – sanitarnego (wym. 6,0 x 2,42 m) – 1 szt.
  • wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej – 15,25 m²
  • wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej – 1 kpl.
  • wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki 6,0 m³ - 1 szt.
  • wykonanie przyłącza instalacji odpływowej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 – 7 m

Łączna wartość: 48 586,00 zł

Gwarancja: 12 miesięcy na budynek kontenerowy /do 23 listopada 2017 roku/, 36 miesięcy pozostałe prace /do 22 listopada 2019 roku/

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji