Gmina realizuje następujące zadania w zakresie nieruchomości

  • obrót nieruchomościami, tj. sprzedaż nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby realizacji zadań Gminy;
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste i ustalanie opłat z tego tytułu oraz ich aktualizacja, a także przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  • podziały geodezyjne nieruchomości;
  • rozgraniczenia nieruchomości;
  • oddawanie nieruchomości komunalnych w dzierżawę i użyczenie;

WNIOSKI: http://bip.klecko.pl/klecko/bip/gospodarka-nieruchomosciami/wnioski-do-pobrania1.html

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji