Urząd Miejski Gminy Kłecko, znajduje się przy ul. Dworcowej 14 w Kłecku.

Urząd Miejski Gminy Kłecko, to miejsce w którym pracuje Burmistrz i urzędnicy.

Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Burmistrzem Gminy Kłecko jest Adam Serwatka.

Burmistrzowi w pracy pomagają Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz Kierownicy poszczególnych referatów wraz w z pracownikami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Dworcowej oraz winda – jest to wejście odpowiednie dla osób niepełnosprawnych i starszych.

W budynku Urzędu znajduje się również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – usytuowany na poziomie -1.

W Urzędzie możesz na przykład:
 • zameldować się,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy,
 • otrzymać akt zgonu oraz akt urodzenia lub małżeństwa,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zapłacić podatki oraz inne opłaty (np. za odpady komunalne).
Czym zajmuje się Urząd?
 • organizuje wybory, na przykład na Prezydenta Polski,
 • wybory do Sejmu i Senatu,
 • wydaje dowody osobiste,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • ustala jakie będą podatki,
 • naprawia drogi gminne,
 • prowadzi spis ludności w gminie
 • dba o gminne zabytki i tereny rekreacyjne.
Kontakt z pracownikami urzędu

Zapraszamy do Urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00-18.00
Od wtorku do piątku 7.00-15.00

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:
 • napisać potrzebne pismo i wysłać na adres: Urząd Miejski Gminy Kłecko,
ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko;
 • przynieść pismo do Urzędu i zostawić je w biurze podawczym;
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP;
 • skontaktować telefonicznie, pod numerem telefonu 61 427 01 25;
 • wysłać e-mail na adres: klecko@klecko.pl.
Osoby głuche i słabo słyszące po wcześniejszym umówieniu mogą skorzystać z tłumacza języka migowego.

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu dostępne są na stronie internetowej www.klecko.pl
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji