Usterki oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłecko można zgłaszać bezpośrednio dzwoniąc do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko pod numer telefonu 61 427 01 25 wew. 214. Wszystkie zgłoszone do Urzędu usterki na koniec dnia są przekazywane do właściciela sieci oświetleniowej. W ramach posiadanej umowy świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym wykonawca zobowiązany jest do usuwania niesprawności punktów świetlnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Oświetlenie drogowe w gminie Kłecko:

  1. Długość linii napowietrznych – 59,17 km
  2. Długość linii kablowych – 7,78 km
  3. Ilość opraw oświetleniowych – 910 szt.
  4. Ilość szafek energetycznych – 80 szt.

Oświetlenie drogowe na terenie gminy Kłecko w całości stanowi własność spółki ENEA Oświetlenie.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji