2019-04-03 Otwarte Strefy Aktywności w gminie Kłecko do końca maja

Gmina Kłecko zawarła dwie umowy na stworzenie placów rekreacyjnych w ramach programu Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Polska Wieś i Świniary. Zgodnie z zasadami tego programu, na terenach należących do gminy zostaną wykonane miejsca rekreacji i wypoczynku. Zakres inwestycyjny przewiduje realizację siłowni zewnętrznych wraz ze strefą wypoczynkową w skład, której wchodzą ławki, stolik do gier, nasadzenia terenów zielonych. W obu przypadkach nowopowstające strefy aktywności są uzupełnieniem istniejącej infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej. W ramach przeprowadzonych przez gminę Kłecko zapytań ofertowych do realizacji wybrano oferty złożone przez firmę pana Pawła Macioszka z Cielimowa. Budowa nowych placów rekreacyjnych kosztować będzie 127 355 zł. Gmina Kłecko pozyskała dofinansowanie dla wspomnianych zadań z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 50 000 zł. Termin oddania do użytku nowych placów w Świniarach i Polskiej Wsi został ustalony na dzień 31 maja 2019 r.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji