2019-07-11 Postęp prac na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kłecku.

Przy ulicy Ustronie w Kłecku trwa realizacja najbardziej kosztownej inwestycji gminnej: rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kłecko. Prace budowlane rozpoczęto w maju ubiegłego roku. Obecnie zawansowanie robót szacowane jest na 70% wartości umowy. Wykonawca robót, poznańska firma Envirotech Sp. z o. o. dotychczas wybudowała budynek techniczny, wiatę magazynowania osadu, dwa reaktory biologicznego oczyszczania ścieków, zainstalowano agregat prądotwórczy, przygotowano fundamenty pod stację zlewczą ścieków dowożonych oraz wykonano szereg innych prac związanych z adaptacją budynku biurowo - socjalnego i obiektów istniejących. W niedługim czasie planowane jest rozpoczęcie rozruchu technologicznego  i sprawdzenie poprawności działania zamontowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków. Koszt realizacji całego zadania to kwota 10.846.140,00 zł. Prace realizowane są zgodnie ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Ukończenie tej ważnej inwestycji gminnej zaplanowano na początek przyszłego roku.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji