DEKLARACAJ_O_ILOŚCI_ODPADÓW_ROLNICZYCH_+_RODO

 

Burmistrz Gminy Kłecko w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje, że Gmina Kłecko zamierza przystąpić do powyższego programu. Planujemy złożyć wniosek w aktualnym naborze, a po uzyskaniu dofinansowania akcję odbioru odpadów zamierzamy przeprowadzić w 2020 roku.

Składając wniosek Gmina Kłecko zobowiązana jest przygotować inwentaryzację z odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy.

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej, zwracamy się z prośbą do każdego zainteresowanego producenta rolnego, który chciałby usunąć ze swojego gospodarstwa odpady typu: folia, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag o złożenie pisemnej deklaracji o ilości i rodzaju posiadanych odpadów do tut. Urzędu w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

UWAGA !

Rolnicy, którzy nie dostarczą deklaracji o ilości i rodzaju odpadów pochodzących
z działalności rolniczej, nie będą mieli możliwości ubiegania się o odbiór wskazanych odpadów w momencie otrzymania przez Gminę Kłecko dofinansowania z NFOŚiGW.

 

 

Druki deklaracji dostępne są na:

  1. Stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko w zakładce: Dla Mieszkańca > Rolnictwo > Program usuwania folii rolniczych
  2. Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko w sekretariacie lub pok. nr 6 na I piętrze
  3. U Sołtysów

Burmistrz Gminy Kłecko

/-/ mgr Adam Serwatka

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji