Projekt „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”

Gmina Kłecko bierze udział w projekcie „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”, współfinansowanym wsparcie  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, doskonalącym jakość usług dla Klientów urzędu miasta i gminy. W jego ramach będą wdrożone usługi elektroniczne, zostanie zakupiony sprzęt informatyczny oraz odbędą się szkolenia urzędników zwiększające ich kompetencje.

W Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko powstał już Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Dzięki tej usłudze mieszkaniec może przez Internet załatwiać dziesiątki spraw urzędowych, wśród nich złożenie wniosku o dowód osobisty lub o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, kontrola swoich punktów karnych oraz sprawdzenie stanu swojego konta w ZUS. Przedsiębiorcy dzięki bezpłatnemu Profilowi Zaufanemu mogą się zarejestrować lub dokonać zmiany we wpisie swojej działalności gospodarczej, złożyć dokumenty do ZUS lub podpisać plik JPK_VAT. W ramach projektu gmina wdroży usługi elektroniczne z zakresu podatków i opłat lokalnych, zostanie udoskonalona forma informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje i powstanie narzędzie do badania satysfakcji Klientów urzędu z jakości obsługi. W Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów.

 

Informacje o projekcie

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim” jest realizowany od 01.04.2018 r. do 30.06.2019 r. wspólnie przez następujące instytucje:

  1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
  2. Gmina Czerwonak
  3. Gmina Gniezno
  4. Gmina Kłecko
  5. Gmina Murowana Goślina
  6. Gmina Rokietnica
  7. Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A
  8. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

Wartość projektu wynosi: 998 238,75 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 840 438,75 PLN.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji