2018-09-28 Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec (odcinek od Pomarzan do skrzyżowania z drogą gminną nr 283007P)

Termin realizacji: lipiec  - październik 2018

Zakres wykonanych robót:

  • Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5 metra – dł. 523 mb
  • Pobocza utwardzone kruszywem o szer. 0,5 m
  • Odtworzenie rowów przydrożnych – 80 m
  • Bariery ochronne na przepuście – 40 m
  • Oznakowanie pionowe drogi – 13 szt.

Łączna wartość:480 000,00 zł (w tym ze środków Województwa Wielkopolskiego: 204 500,00, a ze środków własnych gminy Kłecko: 275 500,00)

Gwarancja: 36 miesięcy

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji