2018-09-28 Przebudowa drogi gminnej nr 283018P Biskupice – Brzozogaj – Dębnica w miejscowości Brzozogaj i Bielawy

Termin realizacji robót budowlanych: sierpień – październik 2017

Zakres wykonanych robót:

Odcinek poddany przebudowie 834 mb.

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm
  • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm – 8 cm
  • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm – 15 cm
  • warstwa odsączająca z piasku - 10 cm
  • formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych
  • umocnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm na szerokości 0,50 m
  • oznakowanie pionowe drogi – 18 szt.

Łączny wartość: 527 556,95 zł

Gwarancja: 60 miesięcy /do 3 października 2022 roku/

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4,0 m – kwota 157 409,00 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji