2018-09-28 Przebudowa drogi gminnej nr 283084P w miejscowości Świniary (dz. nr 3, jednostka ewidencyjna Kłecko - gmina, obręb ewidencyjny Świniary)

Termin realizacji robót budowlanych: wrzesień – październik 2016

Zakres wykonanych robót:

Odcinek poddany przebudowie 984 mb.

 

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm

  • profilowanie mechaniczne i wzmocnienie miejscowe istniejącej nawierzchni drogowej (podbudowy) tłuczniem kamiennym – warstwa po zagęszczeniu 7 cm
  • formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych
  • umocnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm na szerokości 0,50

Łączna wartość: 317 745,38 zł

Gwarancja: 36 miesięcy /do 30 października 2019 roku/

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4,0 m – kwota 181 000 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji