2018-09-28 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piętra i poddasza budynku gimnazjum na żłobek wraz z robotami towarzyszącymi i wyposażeniem

Termin realizacji: październik - grudzień 2016

Zakres wykonanych robót:

 • rozebrania istniejących murowanych i drewnianych ścianek działowych i obudowy konstrukcji poddasza z płyt pilśniowych i supremy.
 • wykonanie nowych ścianek działowych typu lekkiego z płyt gipsowo-kartonowych p-poż. na stelażu stalowym.
 • wykonanie bruzd w ścianach lub wykonanie obudowy istniejących rurociągów c. o. i wod-kan.
 • osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej okiennej (drewnianej).
 • wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod-kan i podejść c.o. z  montażem grzejników i ich obudów.
 • roboty posadzkowe - ułożenie wykładzin z PVC i płytek ceramicznych z cokolikami na zagruntowanym podłożu i systemowych płytach p-poż.
 • roboty malarskie i okładziny ścienne.
 • zainstalowanie osprzętu instalacyjnego elektrycznego, wod-kan, wentylatorów i  grzejników oraz instalacji hydrantowej z 3 hydrantami.
 • naprawa instalacji odgromowej.
 • montaż instalacji p.poż (podświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych, czujki dymu)
 • wymiana pokrycia dachowego z wykonaniem izolacji z wełny mineralnej.
 • docieplenie ścian szczytowych budynku (przy poddaszu).
 • zabezpieczeniem p-poż.  na całej kondygnacji płytami ognioochronnymi budynku
 • place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych, ażurowych typu MEBA (kolor grafitowy):  o grubości 8 cm na podsypce cem-piask. 4 cm po zagęszczeniu wraz zasypaniem otworów ziemią i obsianiem trawą – 75,4  m²
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm i 6 cm, na podsypce cem.-piask. 4 cm – 141,75 m²
 • obrzeża betonowe 20x6 cm – 104 m
 • oporniki betonowe 12x25 cm – 22 m
 • ogrodzenie panelowe h-1,2 m – 59 m
 • furtka wejściowa szer. 1,0 z gotowych profili panelowych – 2 szt.
 • wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na klatce schodowej – 69 m²
 • wyposażenie sal dla dzieci i pomieszczeń sanitarnych (meble, pomoce dydaktyczne, tekstylia)

Łączna wartość robót budowlanych: 639 578,77 zł, koszt wyposażenia: 29 851,37 zł

Gwarancja: 60 miesięcy /do 27 grudnia 2021 roku/

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” w kwocie 390 694,09 zł (roboty budowlane)

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji