Zgodnie z ustawą o drogach publicznych trzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy przebudowie drogi.

Decyzja jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciągu 3 lat od jej wydania wtedy decyzja wygasa. 

Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym. W przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł.

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • kopia aktualnej mapy zasadniczej z proponowaną lokalizacją zjazdu,
  • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia
Urząd Miejski Gminy Kłecko      
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Termin załatwienia
do 2 tygodni

Opłaty
82 zł - za lokalizację zjazdu.

WNIOSEK LOKLIZACJA ZJAZDU LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji