Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działa w 2019 r.  w Ośrodku Zdrowia w Kłecku, ul. Słoneczna 25, (na parterze – główne wejście od ulicy).

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (dyżury prawników):

Poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00  
Środa od godz. 10.00 do 14.00  
Piątek od godz. 10.00 do 14.00  

 

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży.
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji