2022-10-31 Remont drogi gminnej w Dębnicy

Gmina Kłecko informuje o zakończeniu remontu drogi gminnej nr 283071P w m. Dębnica, który był możliwy dzięki otrzymaniu środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dofinansowanie dotyczyło przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W wyniku przeprowadzonych prac zmodernizowano, odcinek na długości 205 m. Drogę utwardzono kruszywem łamanym na szerokości 5 m, o grubości 10 cm.  Na pozostałym odcinku istniejącą nawierzchnię wzmocniono dodatkową warstwą kruszywa łamanego. Odtworzono również rowy odparowujące oraz przepusty na zjazdach do posesji. Łączna wartość inwestycji współfinansowana przez Gminę Kłecko i Urząd Marszałkowski wyniosła 105 871,62 zł.

 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji