2018-09-28 Remont drogi wewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kłecku

Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2016

Zakres wykonanych robót:

  • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR1) – 576,8 m²
  • place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych, ażurowych typu MEBA (kolor szary):  o grubości 8 cm na podsypce cem-piask. 4 cm po zagęszczeniu wraz zasypaniem otworów ziemią i obsianiem trawą – 475  m²
  • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm, na podsypce cem.-piask. 4 cm – 135 m²
  • obrzeża betonowe 30x12 cm – 163 m
  • wykonanie oświetlenia miejsca oczekiwania dzieci na podjazd autobusu

Łączna wartość: 137 439,97 zł

Gwarancja: 36 miesięcy /do 11 września 2019 roku/

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji