2018-09-28 Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Kłecku i Bojanicach

Termin realizacji robót budowlanych: październik - listopad 2016

Zakres wykonanych robót:

ul. Majdany w Kłecku – remont na odcinku o długości ok. 430 mb.

  • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR1) – 1370 m²
  • miejscowe ścinanie i plantowanie poboczy drogowych wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania 10 cm – 115 m²
  • miejscowe wyrównanie poboczy kruszywem łamanym twardym frakcji 0/31,5 mm na szerokości 0,5 m – 5,85 m³
  • regulacja pionowa: studzienek kanalizacyjnych – 3 szt.

Droga gminna nr 282011P w Bojanicach – remont na odcinku o długości ok. 750 mb.

  • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR1) – 3070m²
  • miejscowe wyrównanie poboczy kruszywem łamanym twardym frakcji 0/31,5 mm na szerokości 0,5 m – 30,40 m³
  • montaż znaków drogowych A7 na słupkach stalowych z tabliczka podznakową typu E "150 m" (przed skrzyżowaniem drogą powiatową nr 2194P) – 2 kpl.

Łączna wartość: 115 782,00 zł (w tym nawierzchnia drogi w Bojanicach: 80 619,12 zł, nawierzchnia drogi w Kłecku: 35 162,88 zł)

Gwarancja: 36 miesięcy /do 22 listopada 2019 roku/

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji