Skład osobowy Rady Miejskiej Gminy Kłecko w kadencji 2014-2018

 

Imię i nazwisko oraz nazwa komitetu wyborczego

Funkcja pełniona w Radzie

Borkowicz  Jan

KWW Jana Borkowicza

Przewodniczący Rady

Borkowski Stanisław

KKW SLD  Lewica Razem

Członek Komisji Rolno-Gospodarczej

Chodyński  Bartosz Michał

KWW Samorządna Gmina Kłecko

Wiceprzewodniczący Komisji Rolno-Gospodarczej

Cieślewicz Eugeniusz Czesław

KWW Samorządna Gmina Kłecko

Przewodniczący Komisji Rolno-Gospodarczej

Gołochowicz  Waldemar  Jan

KWW Samorządna Gmina Kłecko

Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej

Gręzicka  Marlena Anna

KWW Samorządna Gmina Kłecko

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Janiak Elżbieta

KKW SLD  Lewica Razem

Wiceprzewodniczący Rady

Jaźwiec Jerzy Jacek

KWW Gospodarna Gmina Kłecko

Wiceprzewodniczący Rady

Kaczmarek Marcin Piotr 

KWW Samorządna Gmina Kłecko

Członek Komisji Rewizyjnej

Kasprzyk Mariusz Stanisław

KWW Gospodarna Gmina Kłecko

Członek Komisji Oświatowo-Społecznej

Maćkowiak Ewa

KWW Adama Serwatki

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej

Stolarek Marcin Piotr

KWW Kłecko Twoja Gmina

Członek Komisji Rewizyjnej

Winiarski Roman Mateusz

KWW Samorządna Gmina Kłecko

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Witkiewicz Alina

KWW Gospodarna Gmina Kłecko

Członek Komisji Oświatowo-Społecznej

Michał Stosio 

KWW Michała Stosio

wybory uzupełniające - 13.09.2015r.

Członek Komisji Rolno-Gospodarczej

Kroenke  Adam Jan
KWW Samorządna Gmina Kłecko

czerwiec 2015r. - wygaśnięcie mandatu

 

Przewodniczący Rady

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji