Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Rolnik, u którego wystąpiły szkody w uprawach, produkcji zwierzęcej lub środkach trwałych  powinien niezwłocznie zgłosić szkodę do Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, celem oszacowania poniesionych strat oraz potwierdzenia wystąpienia szkód powstałych w wyniku następującego zjawiska atmosferycznego:

 1. suszy,
 2. gradu,
 3. deszczu nawalnego,
 4. ujemnych skutków przezimowania,
 5. przymrozków wiosennych,
 6. powodzi,
 7. huraganu,
 8. piorunu,
 9. obsunięcia się ziemi,
 10. lawiny.

 

Na terenie Gminy Kłecko działa Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego zarządzeniem numer 263/15 ze zm. z dnia 30 kwietnia 2015 roku w składzie:

 1. Dawid Braciszewski – Urząd Miejski Gminy Kłecko
 2. Maciej Łykowski – Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 3. Zbigniew Stajkowski – Wielkopolska Izba Rolnicza
 4. Magdalena Kuśnierkiewicz – Urząd Miejski Gminy Kłecko
 5. Ryszard Wójcik – Urząd Miejski Gminy Kłecko
 6. Zbigniew Pałuczak – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku.

Wniosek szacowanie strat.

Informacja o prywatności.

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji