Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy następuje po uzyskaniu pozwolenia na jej umieszczenie, wydawanego na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • mapa orientacyjna i mapa sytuacyjna w skali 1:100 lub 1:500 z lokalizacją reklamy,
  • projekt techniczny lub rysunek reklamy,
  • pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika.

Miejsce załatwienia
Urząd Miejski Gminy Kłecko      
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Termin załatwienia
do 1 miesiąca

Opłaty
17 zł - za pełnomocnictwo.

Opłata za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za 1m² powierzchni reklamy za każdy dzień.

WNIOSEK ZAINSTALOWANIE W PASIE DROGOWYM REKLAMY

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji