2018-09-28 Utwardzenia tłuczniem ulicy Kasztanowej w Kłecku – Etap I (80 mb odcinek od ul. Modrzewiowej do istn. utwardzenia)

Termin realizacji robót budowlanych: luty - marzec 2017

Zakres wykonanych robót:

  • podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0/63 mm lub kruszywa betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm – 408 m²
  • nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego twardego frakcji 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 408 m²
  • wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego - gr. 15 cm – 22,5 m²

Łączna wartość:23 370,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcy / do 27 marca 2020 roku /

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji