2018-09-28 Utwardzenie dróg gminnych, gruntowych kruszywem łamanym na terenie Gminy Kłecko w 2018 roku

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2018

Zakres wykonanych robót:

 • Droga gminna Bielawy - Dziećmiarki do nr 15 – długość odcinka 680 mb, szer. 3,0 m, pow. 2040 m²
 • Droga gminna Charbowo – Świniary – długość odcinka 400 mb, szer. 3,0 m, pow. 1200 m²
 • Droga gminna w miejscowości Charbowo (od stawu w kier. nr 36) – długość odcinka 140 mb, szer. 3,0 m, pow. 435 m²
 • Droga gminna w m. Kłecko ul. Kolonia do nr 20 i nr 11  – długość odcinka 535 mb, szer. 3,0 m, pow. 1605 m²
 • Droga gminna nr 283006P m. Gorzuchowo od granicy gminy do naw. gruzowej (przez las) – długość odcinka 240 mb, szer. 3,0 m, pow. 720 m²
 • Droga gminna w m. Kamieniec od drogi Pomarzany-Kamieniec  do numeru 39  – długość odcinka 390 mb, szer. 3,0 m, pow. 1170 m²
 • Droga gminna Ułanowo Folwark - Świniary do nr 12  – długość odcinka 715 mb, szer. 3,0 m, pow. 2139 m²
 • Droga wewnętrzna od drogi Ułanowo Folwark do Ułanowo nr 25 – długość odcinka 50 mb, szer. 3,0 m, pow. 150 m²
 • Droga gminna nr 283061P przy ROD w Kłecku (od Akacjowej do końca ogrodu) - długość odcinka 176 mb, szer. 3,0 m, pow. 616 m²
 • Droga wewnętrzna nr ewid. 268/5, 265/7 w Kłecku - ul. Karniszewska – długość odcinka 98 mb, szer. 3,0 m, pow. 294 m²
 • Droga gminna w Dębnicy do nr 24 (od drogi powiatowej) – długość odcinka 310 mb, szer. 3,0 m, pow. 930 m²
 • Droga wewnętrzna nr ewid. 45, 54 w Michalczy (od drogi gminnej do nr 27) – długość odcinka 50 mb, szer. 3,0 m, pow. 150 m²

Ostatecznie remontowi dróg polegającemu na wzmocnieniu istniejących nawierzchni tłuczniem kamiennym średnio-twardym frakcji 0-31,5 m, poddano powierzchnię jezdni o wartości 11 449 m².

Łączna wartość:367 842,68 zł

Gwarancja: 18 miesięcy

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji