2018-09-28 VII: Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko

Wykonawca prac:Bader-Drog Sp. z o.o. oraz Badera Firma Produkcyjno Usługowa Tadeusz Badera (Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski (Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska)
Termin realizacji robót budowlanych: kwiecień – październik 2018

Zakres wykonanych robót:

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku  Michalcza – droga wojewódzka nr 190

 • Ścieżka rowerowa o szer. 2,0 metrów z betonu asfaltowego – 1685 mb
 • Lampy solarne podwójne – 8 szt.
 • Chodnik z kostki betonowej szer. 1,5 m – 26 mb

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 283014P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku droga wojewódzka nr 190 - Kopydłowo

 • Ścieżka rowerowa o szer. 2,0 metrów z betonu asfaltowego – 1228 mb
 • Lampy solarne podwójne – 6 szt.
 • Chodnik z kostki betonowej szer. 1,5 m – 95 mb
 • Zatoka autobusowa z wiatą przystankową – 1 szt.
 • Wiata rowerowa – 1 szt.

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2195P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Działyń (droga wojewódzka nr 190) – Dębnica

 • Ścieżka rowerowa o szer. 2,0 metrów z betonu asfaltowego – 818 mb
 • Przebudowana nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 135 mb
 • Chodnik z kostki betonowej (dojście do drogi wojewódzkiej) szer. 1,5 m – 30 mb 
 • Lampy solarne podwójne – 8 szt.

Zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Polska Wieś – Kłecko wraz z budową oświetlenia drogowego, kładką rowerową oraz przebudową istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 283081P w Polskiej Wsi i Wilkowyji 

 • Ścieżka rowerowa o szer. 2,0 – 3,0 metrów z kostki betonowej – 998 mb
 • Kładka kompozytowa o dł. 14 mb – 1 szt.
 • Oświetlenie ścieżki z linią kablową i oprawami typu Led – 52 szt.

Zadanie: Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku przy ul. Ogrodowej i Słonecznej i infrastrukturą towarzyszącą

 • Remont nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Ogrodowej  - 540 m²
 • Remont nawierzchni asfaltowej ul. Ogrodowej, Armii Poznań i Słonecznej (od. ul. Armii Poznań do ul. Ogrodowej)
 • Nawierzchnia na przystanku komunikacji autobusowej z kostki fotokatalitycznej  - 108 m²
 • Korekta łuków na skrzyżowaniach z krawężnika betonowego 15x30 cm – 91 m
 • Montaż wiaty przystankowej – 1 szt.
 • Parking dla samochodów osobowych i rowerów z kostki betonowej – pow. 770 m²
 • Wiata dla rowerów – 1 szt.
 • Kolumna naprawcza rowerów – 1 szt.
 • Oświetlenie parkingu oprawami typu Led – 4 oprawy świetlne
 • Monitoring wizyjny parkingu i ul. Ogrodowej – 3 kamery (1 – obrotowa, 2 – stałe)

Łączna wartość inwestycji: 5 788 583,88

Dofinasowanie zewnętrzne zadania: środki Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2 806 997,74 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji