2018-09-28 Wykonanie utwardzenia istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 283004P w Pomarzanach

Termin realizacji robót budowlanych: wrzesień – listopad 2017

Zakres wykonanych robót:

  • chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.6 cm -  223 m²
  • nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego, o wymiarach 13-17 cm – 20 m²
  • obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową – 364 mb
  • obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową – 20,4 mb
  • krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej – 14 mb
  • chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 6 cm – 41 m²

Łączna wartość:53 997,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcy / do 14 listopada 2020 roku /

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji