WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W roku 2018 r. został uruchomiony program udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłecko na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego w celu ograniczenia niskiej emisji.

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na źródła ciepła obejmujące zakup i montaż:

 1. kotłów olejowych,
 2. kotłów gazowych,
 3. kotłów gazowo-olejowych,
 4. ogrzewania elektrycznego,
 5. wymiennika ciepła/węzła cieplnego,
 6. kotłów na paliwa stałe, przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi, muszą one spełniać następujące warunki:
  1. zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej
   i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51);
  2. umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo;
  3. nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

 

W roku 2018 umowy o przyznaniu dotacji podpisało 20 mieszkańców gminy Kłecko. Realizacja przedsięwzięć musi zakończyć się do 15 listopada 2018. Dokładne informacje dotyczące realizowanego programu dotacji można znaleźć w poniższych dokumentach.

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego.
 2. Uchwała nr LII/306/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 czerwca 2018 r.
  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kłecko na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego, planowane do realizacji na terenie Gminy Kłecko /załącznik nr 3

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/499819/Uchwa%C5%82a-LII_306_18

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji