2019-10-15 Z wizytą na placach budowy kanalizacji sanitarnej

We wtorkowy poranek, burmistrz Adam Serwatka, wizytował wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z firmy ENVIKONSULTING panem Arkadiuszem Rojewskim, stopień zaawansowania prac na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy, Dziećmiarki, Polska Wieś, Charbowo i Ułanowo. Cztery zadania, bo tak podzielono realizację tej inwestycji komunalnej, wykonywane są przez cztery różne firmy. Najbardziej zawansowane prace stwierdzono na odcinku południowym Czechy-Dziećmiarki z tą małą uwagą,  że wykonawcy tych prac zawarli z gminą Kłecko umowy najwcześniej,  jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Na placach budowy w Charbowie i Ułanowie, firmy wykonujące sieć kanalizacji sanitarnej, można powiedzieć dopiero zaczynają realizację projektu i póki co, zrealizowano niewielki odcinek sieci o długości ok. 250 metrów. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest w cyklu dwuletnim, co oznacza, że wszystkie zaplanowane i rozpoczęte prace w roku 2019, winny zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do połowy miesiąca września następnego roku. Wykonawcy prac instalacyjnych, mają do wykonania w sumie 15,2 kilometra sieci grawitacyjnych i tłocznych, wraz z 14 przepompowniami ścieków.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji