Gmina Kłecko może poszczycić się licznymi zabytkami, będącymi pozostałościami bogatego dziedzictwa kulturowego naszych terenów, które stanowią szczególnie cenne pamiątki minionych dziejów. Należą do nich zabytki ruchome, jak i nieruchome. Wśród najważniejszych zabytków nieruchomych znajdują się zarówno budynki i budowle użytku publicznego, jak i prywatne domy. Zabytkowe obiekty są objęte wojewódzką ewidencją zbytków, prowadzoną przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, a także gminną ewidencją zabytków, prowadzoną przez Gminę. Zabytki o największej wartości historycznej są ponadto wpisane do rejestru zabytków, obejmującego 21 obiektów, w tym 4 kościoły (w Dębnicy, Kłecku, Świniarach i Waliszewie), 4 parki krajobrazowe (Dziećmiarki, Działyń, Zakrzewo, Pomarzany), domy mieszkalne oraz pozostałości po zespołach folwarcznych, jak np. Zespół dworsko-folwarczny w Działyniu czy Zespół folwarczny w Zakrzewie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zabytki na naszym terenie:

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji