2018-09-28 Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Kłecku

Termin realizacji: luty - październik 2018

Zakres wykonanych robót:

  • wykonanie utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie stadionu miejskiego w Kłecku (działka ewid. nr 4), kruszywem łamanym, na warstwie geowłókniny i geokracie GWS 100. Warstwa konstrukcyjna drogi dojazdowej wynosi 22 cm;
  • wykonanie utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej w ramach parkingu na działkach ewid. nr 31/4, 36,  37 w Kłecku, kruszywem łamanym, na warstwie geowłókniny. Warstwa konstrukcyjna drogi dojazdowej wynosi 30 cm;
  • wykonanie żelbetowych przyczółków pod tymczasową przeprawę na rzece Mała Wełna w Kłecku w rejonie stadionu miejskiego (działki ewid. nr 4, 37);
  • wykonanie brakującego ogrodzenia płyty boiska i piłkochwytu  na stadionie miejskim w Kłecku. Długość zabudowanego ogrodzenia z siatki wynosi 103 m, piłkochwyty wykonano na długości 30,0 m;
  • dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu stadionu oraz terenu działek nr 31/4, 36, 37 w Kłecku pod parking;
  • dostawa, montaż i dzierżawa mostu tymczasowego na rzece Mała Wełna. 

Planowany koszt realizacji: 551 000,00 zł

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji